História festivalu

Haluzické múzy sú ideou Mgr.art. Márie Volárovej. Prvé dva ročníky pripravovala v spolupráci s Mgr. Slavomírom Ježkom. Rozhovory s hosťami večerov už tradične moderuje Ján Hubinský.

r. 2009

 • ghotien330.8. | Góthien (súbor dobovej hudby z Plzne) a výtvarník Ján Hubinský
 • 13.9. | PaCoRa trio a cestovateľ Peter Ondrejovič

r. 2010

 • 17.7. | Dotyky – interaktívne hudobno-dramatické predstavenie pre mladé rodiny s deťmi na motív rozprávky Barbie a tri mušketierky (réžia: M.Volárová, Ľ.Malec, scéna a kulisy: J.Hubinský, Ľ.Malec, hudba: M.Volárová, choreografia: M.Stehlíková, účinkovali žiaci ZUŠ v Čachticiach a ich maminy)
 • 18.7. | Junior Brass Quintet a výtvarník Juraj Oravec
 • 15.8. | Harmonium Harmony / M.Volárová (oživenie takmer zabudnutého hudobného nástroja – harmónia) a spisovateľ Rudolf Dobiáš

r. 2011

 • Haluzice_Harmonium-Harmony_20100815_413.7. | Korngold Quartet a akad. soch. Juraj Krajčo, reštaurátor (o.i. reštauroval jedinú zachovalú sochu z Haluzíc – Madonu z konca 15.storočia)
 • 7.8. | Komorný zbor DAJŠ z Ostravy/ zbormajster Jirí Šimáček a spisovateľka Anna Černochová
 • 25.10. | Klavírny koncert Jordany Palovičovej a žiakov ZUŠ v Čachticiach venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera

r. 2012

 • 19.8. | Slovak Guitar Duo (Denisa Benčová, Vladimír Ondrejčák) a Ing.arch. Július Bruna, zakladateľ múzea Vojtecha Zamarovského v Trenčíne

r. 2013

 • 7.7. | Kvintet komorného orchestra ZOE (Marianna Hochelová–soprán, Peter Hochel–klavír, čembalo, Novomestský oktet, dirigentka–M.Volárová) a Prof. PhDr. Ján Lukačka CSc.–historik: Po stopách dávnej minulosti na strednom Považí, koncert je venovaný 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

r. 2014

Z dôvodu geofyzikálneho prieskumuarcheologického výskumu v interiéri kostolíka sa v tomto roku festival nekonal.

r. 2015

 • 13.9. | Umelecký večierok venovaný spomienke na Alice Herz Sommer – popretkávaný hudobným umením Jordany Palovičovej (klavír) a Jozefa Luptáka (violončelo).