Ciele festivalu

Hlavné ciele festivalu

  • podporenie kultúrneho života v regióne
  • šírenie umeleckých a duchovných hodnôt
  • interpretácia hudby rôznych žánrov, štýlových období ako aj nástrojových obsadení
  • koncerty sprevádzané slovným výkladom, zameraným na bližšie zoznámenie sa s dielom, skladateľom a nástrojom
  • prezentácia profesionálnych aj amatérskych telies, sólistov, nadaných žiakov a mládeže
  • zviditeľnenie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva nášho regiónu