Ročník 2015

herzova_sommerova_alice1

5. septembra 2015 sme pripravili umelecký večierok, ktorý bol venovaný spomienke na klaviristku Alice Herz Sommer, známu tiež ako Klaviristka z Terezína.

Alice sa narodila v roku 1903 v Prahe, prežila holokaust, po II. svetovej vojne žila v Izraeli a neskôr, až do svojej smrti (2014), žila v Londýne. Jej život bol naplnený hudbou a neutíchajúcim optimizmom.
V rámci večera odzneli rôzne spomienky, či pohľady zo života Alice Herz Sommer,
popretkávané hudobným umením Jordany Palovičovej (klavír) a Jozefa Luptáka (violončelo).
Nechýbal ani dúšok dobrého vínka a tentokrát špeciálne aj Alicina obľúbená jablková bábovka.

Koncert venovaný Alice Sommerovej bol pre mňa hlbokým zážitkom, dotykom so životom a jeho krásou. Sila a odvaha žiť, napriek všetkým okolnostiam, nás všetkých na chvíľu prinútila zmĺknuť, zastaviť sa a dala možnosť nanovo sa rozhodnúť vidieť krásu a dostatok, v ktorom žijeme. Vďaka!Monika Stehlíková, tanečná psychoterapeutka, odborníčka na reč tela

Snímka obrazovky 2015-09-25 o 13.10.11

Tematikou koncertu bola nielen spomienka na druhú svetovú vojnu a zážitky Alice Herz Sommer, ale zároveň pripomienka našej komfortnej doby a jej možností, ktoré naša generácia Y považuje akosi za samozrejmé. Účinkujúci predviedli skvelý výkon a ich výborná hudobná interpretácia vhodne zvolených diel bola doplnená príjemným vstupovaním do diania koncertu, pričom sa s nami podelili o ich vlastné vnímanie Alice. Atmosféru celého koncertu dotváralo prirodzené moderovanie Márie Volárovej, ktorá nás voviedla do Alicinho života aj prostredníctvom čítaných ukážok z jej biografie. Nápad podávať bábovku podľa Alicinho receptu bol nekonvenčný a prestávku medzi dvoma blokmi tak vyplnil nielen „chuťovo“, ale aj tematicky. Na margo celej témy koncertu a Alicinho života sa mi asociuje Horatiov výrok: „hudba je liekom na trápenie duše“.Tatiana Bednárová, študentka psychológie