Mária Volárová

maria

Mgr. art. Mária Volárová (1980) vyštudovala odbor cirkevná hudba (organ, dirigovanie) na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a neskôr zborové dirigovanie (Prof. P. Hradil; doc. Mgr. art. Š. Sedlický) na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Ako organistka alebo dirigentka koncertovala vo viacerých európskych krajinách. Pedagogicky pôsobila ma Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, ZŠ a ZUŠ K. Royovej v Trenčíne a ZUŠ v Čachticiach. V súčasnosti žije a pôsobí v Novom Meste nad Váhom. Od r. 2009 je organizátorkou letného festivalu hudby a zaujímavých persón Haluzické múz(r)y. V roku 2009 premiérovala muzikál Zastávka. V roku 2012 naštudovala detský muzikál Anjeli, v roku 2013 muzikál Vianoce na celom svete. Medzi jej autorské projekty patria Dotyky – interaktívne hudobno-dramatické predstavenie pre mladé rodiny s deťmi na motív rozprávky Barbie a tri mušketierky (2010) a muzikál Víla Šťastenka, na motív rovnomennej knihy od R.N. Botošovej (2014).  Od jesene 2009 sa venuje hre na harmóniu a štúdiu tohto nástroja.
Od roku 2014 diriguje celoslovenský spevácky zbor Eben Ezer.